Цілодобова диспетчерська служба

+38 (045) 984-02-49

+38 (067) 506-43-30

Документи

Документи

Статут Комунального підприємства "Боярка-Водоканал" 


 

Інвестиційна програма КП «Боярка-Водоканал» на 2021 р.

Інформаційне повідомлення КП «Боярка-Водоканал» про проведення відкритого обговорення проекту інвестиційної програми/ Пояснювальна записка щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

№ 53/3 від 13 вересня 2018 року "Про погодження інвестиційної програми КП «Боярка-Водоканал» на 2018 рік"

№ 53/4 від 13 вересня 2018 року "Про встановлення тарифу КП «Боярка-Водоканал» на централізоване водовідведення для інших водопровідно-каналізаційних господарств"

№ 53/5 від 13 вересня 2018 року "Про внесення змін до Додатка 1 рішення виконавчого комітету Боярської міської ради від 20 грудня 2017 року № 68/2"

№ 53/6 від 13 вересня 2018 року "Про внесення змін до Переліку та вартості виконання робіт (послуг) неосновного виду діяльності (додаткових), щодо яких, відповідно до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 24.01.2014 р. № 15 «Про встановлення вимог щодо впровадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності Комунальному підприємству «Боярка-Водоканал», підприємство має дозвіл на їх надання"

Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, які надаються Комунальним підприємством «Боярка-Водоканал»

Про коригування тарифів на послугу з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем, які надаються Комунальним підприємством «Боярка-Водоканал», затверджених рішенням виконавчого комітету Боярської міської ради від 20.12.2017 р. № 68/1


Водний кодекс України  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр  

Кодекс України про надра  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/132/94

Цивільний кодекс України  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1875-15

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2918-14

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1314-18/page

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12

Закон України " Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4004-12

Закон України "Про доступ до публічної інформації" http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Закон України "Про захист персональних даних" http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

Закон України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення" http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/887-19

Закон України "Про звернення громадян" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» від 21.07.2005р. № 630 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/630-2005-п

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт» від 08.07.2015р. № 474 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/474-2015-п

Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» від 06.08.2015р. № 409 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/409-2014-п

Наказ міністерства з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Правил користування системамицентралізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» від 27.06.2008 № 190 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0936-08

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення» від 01.12.2017 №316 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0056-18