Цілодобова диспетчерська служба

+38 (045) 984-02-49

+38 (067) 506-43-30

Підключення

Підключення

Перелік  необхідних документів для укладення  договору з населенням (фізичними особами)- власниками житлових приміщень

 1. Інформація з ВТВ КП «Боярка-Водоканалу» про наявність робочого проекту або виконавчого креслення в архіві підприємства. В разі відсутності даних документів – гарантійний лист про надання їх протягом 2-х місячного терміну до ВТВ КП «Боярка-Водоканалу».
 2.  Акт розмежування балансової належності водопровідних та каналізаційних мереж.
 3. Копія акту прийняття в експлуатацію / зняття показників вузла обліку холодного водопостачання.
 4. Копія документу, що підтверджує право власності на об'єкт нерухомості, який підключений до централізованих мереж холодного водопостачання та/або водовідведення (свідоцтво про  право власності,  витяг з державного реєстру речових  прав на нерухоме майно, ордер на службове чи відомче житло, тощо).
 5. У разі наявності кількох співвласників житлового приміщення – згоду на укладення договору з додатком копії паспорту співвласника.
 6. Копія паспорту споживача (власника).
 7. Копія ідентифікаційного номеру споживача (власника).
 8. Довідку про кількість зареєстрованих споживачів / про відсутність зареєстрованих споживачів.
 9. Пакет документів, що дають право на пільгу, згідно чинного законодавства (у разі їх наявності). 

Порядок видачі  технічних умов на підключення до водопровідної та каналізаційної мереж 

Даний порядок регулює відносини, які виникають у процесі приєднання закінчених будівництвом, реконструйованих, реставрованих, технічно-переоснащених або капітально відремонтованих об'єктів до систем централізованого питного водопостачання та/або водовідведення комунальної власності територіальної громади м. Боярка.

1. Для приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення замовнику необхідно отримати технічні умови в КП “Боярка-Водоканал”.

2. Технічні умови - це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водопостачання та водовідведення, а також особливих умов відповідно до вимог Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”(Закон № 3038-V від 17.02.2011 р).

3. Для отримання технічних умов на приєднання до систем централізованого  водопостачання та водовідведення замовник має надати наступні документи:

 1. письмову заяву (з найменуванням об'єкту, його адресою) підписану замовником або уповноваженою ним особою (з інформацією про згоду суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних);
 2. копію документа про право власності або право оренди (користування) на об'єкт;
 3. копію документа про право власності на земельну ділянку або на право користування земельною ділянкою;
 4. копію містобудівних умов забудови, за виключенням випадків будівництва, коли містобудівні умови та обмеження не видаються, чи рішення органу місцевого самоврядування про надання дозволу на проектування об'єкту, будівництво або реконструкцію (для нових об'єктів);
 5.  викопіювання із генплану М 1:2000;
 6. поверховий план;
 7. опитувальний лист, розроблений та затверджений  ліцензованою проектною організацією;
 8. нотаріально завірений дозвіл власника водопровідних та/або каналізаційних мереж на приєднання  до мереж і транспортування води та/або стічних вод, (для випадків, коли приєднання відбувається до мереж, які не перебувають на балансі КП «Боярка-Водоканал»). Якщо дозвіл власника мереж містить окремі вимоги замовнику, такі обґрунтовані вимоги викладаються у технічних умовах;
 9. копію квитанції на сплату за підготовку, видачу технічних умов або відмітки інженера виробничо-технічного відділу  про оплату.

4.  Приймання документів для розробки, отримання технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється інженером виробничо-технічного відділу у приймальні дні (понеділок, середа, п'ятниця) за адресою: провулок Патріотів, 4, с. Тарасівка  (кабінет ВТВ)

5. Реєстрація прийнятої заяви та доданих до неї опитувального листа і всіх необхідних документів для отримання технічних умов здійснюється секретарем підприємства у журналі реєстрації вхідної кореспонденції  з наступним наданням її директору на візування.

6. Письмова заява про видання технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення з доданими до неї документами розглядається виробничо-технічним відділом, на підставі опитувального листа на приєднання об'єкта замовника до систем централізованого водопостачання та водовідведення з урахуванням потужностей споруд, пропускної спроможності мереж, із зазначенням умов для проектування вводу: місця підключення, місця розташування водомірного вузла, умов для влаштування проміжного резервуара і насосів - підвищувачів тиску, містобудівних умов та обмежень тощо.

7. Виробничо-технічний відділ відповідно до  вимог визначених  у ст.29 Закону України  “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», протягом 10-ти робочих днів розглядає проект технічних умов і приймає рішення про його затвердження чи відхилення. У випадку відхилення технічних умов, замовнику надається обґрунтована відповідь з причинами відмови.

8. Технічні умови повинні містити умови про місце розташування вузлів обліку на мережі замовника на межі балансової належності мереж виробника та замовника, а також умови щодо класу точності приладу обліку води та протоколів обміну та передачі інформації показників та параметрів роботи приладу обліку та терміну збереження цих даних у відповідному архіві. 9.Директор підписує технічні умови на приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення, а також два примірники акту виконаних робіт. .

10. Технічні умови не дають права на початок будівництва.

11.Виконання технічних умов є обов'язковим при розробленні проектів на об'єкти будівництва.

12.Невиконання виданих технічних умов є підставою для відмови замовнику у приєднанні закінчених будівництвом, реконструйованих, реставрованих, технічно переоснащених або капітально відремонтованих об'єктів до систем централізованого питного водопостачання та/або водовідведення.